Profesní školení

Profesní školení

Profesní školení řidičů se týká těch řidičů, kteří řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny:
C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

Školení se dělí na:

Vstupní školení

Školení může mít rozsah 140 nebo 280 hodin v závislosti na věku řidiče a skupině řidičského oprávnění.
Školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů.
Po absolvování vstupního školení a zkoušky řidič obdrží „Průkaz profesní způsobilosti řidiče“.
Školení se provádí zvlášť pro osobní dopravu a pro nákladní dopravu.
Zvláštní kategorií školení s výrazně menším rozsahem je školení pro držitele průkazu profesní způsobilosti řidiče na osobní dopravu, který se chce školit pro dopravu nákladní a naopak.

Pravidelné školení

Pravidelné školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení se provádí formou výuky.
Řidič je povinen se zúčastnit pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu.
Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.
Naše autoškola je držitelem „Akreditace k provozování školicího střediska“.

Zde si můžete objednat profesní školení

Vaše jméno: (povinné)

Váš E-Mail: (povinné)

Váš telefon: (vyžadováno)

Doplňující informace: